Mùa mưa Sài Gòn có ngay xe này thì còn gì bằng

28/09/2016, 17:31 GMT+07:00

Trong những ngày mưa bão, ngập lụt thế này thì đây chính là một phương tiện di chuyển lý tưởng cho chúng ta đấy chứ, nhất là người Sài Gòn.

Trong những ngày mưa bão, ngập lụt thế này thì đây chính là một phương tiện di chuyển lý tưởng cho chúng ta đấy chứ, nhất là người Sài Gòn.