Một ngày trên Trái Đất sẽ có thể dài đến 25 tiếng

Các nhà khoa học vừa tuyên bố rằng trong tương lai, ngày trên Trái Đất có thể dài 25 tiếng.

Các nhà khoa học vừa tuyên bố rằng trong tương lai, ngày trên Trái Đất có thể dài 25 tiếng.

Theo Daily Mail, từ lâu các nhà khoa học nhận thấy Trái Đất đang quay chậm lại. Khi hành tinh mới hình thành, một ngày chỉ dài 6 tiếng. Khoảng 200 triệu năm trước, ở thời khủng long, ngày dài 23 tiếng. Trong 200 triệu năm tới, một ngày trên Trái Đất sẽ kéo dài đến 25 tiếng.


Trái Đất của chúng ta đang quay chậm lại. (Ảnh: internet)
Trái Đất của chúng ta đang quay chậm lại. (Ảnh: internet)

Tờ International Business Times thì đưa tindựa theo những ghi chép cổ đại của nền văn minh Babylon, Trung Quốc, Hy Lạp và Ả Rập chỉ ra Trái Đất đang quay chậm dần. Đứng đầu cuộc nghiên cứu là các nhà khoa học Catherine Hohenkerk, Leslie MorrisonFR Stephenson tại Đại học Durham. Họ đã tính toán dựa trên việc thu thập số liệu từ năm 720 trước công nguyên (TCN) đến năm 2015.


Các nhà khoa học tính toán sự thay đổi tốc độ quay của Trái đất nhờ vào hiện tượng nguyệt thực và nhật thực từ năm 720 trước Công nguyên cho đến năm 2015. (Ảnh:internet)
Các nhà khoa học tính toán sự thay đổi tốc độ quay của Trái đất nhờ vào hiện tượng nguyệt thực và nhật thực từ năm 720 trước Công nguyên cho đến năm 2015. (Ảnh:internet)

Các yếu tố ảnh hưởng sự quay của Trái đất bao gồm lực hấp dẫn của Mặt Trăng, hình dạng Trái Đất bị biến đổi vì băng tan ở hai cực từ Kỷ Băng Hà, lực tương tác điện từ giữa lõi và vỏ Trái Đất, mực nước biển thay đổi. 

Khi vòng quay của Trái đất chậm lại, quỹ đạo Mặt trăng sẽ tăng lên khoảng 4 cm mỗi năm. Như vậy, thời gian quay hết một vòng của Trái đất từ đó cũng sẽ tăng dần lên


Khi vòng quay của Trái đất chậm lại, quỹ đạo Mặt trăng sẽ tăng lên khoảng 4 cm mỗi năm. (Ảnh: internet)
Khi vòng quay của Trái đất chậm lại, quỹ đạo Mặt trăng sẽ tăng lên khoảng 4 cm mỗi năm. (Ảnh: internet)

Hiện tại, chu kì thiên văn chính xác của Trái Đất là 23 giờ 56 phút 4,1 giây. Vì vậy, một ngày trên Trái Đất thực sự chỉ bằng 0,997 ngày chuẩn 24 giờ.


Chu kì thiên văn của Trái Đất thực sự vẫn chưa chuẩn với 24 giờ. (Ảnh: internet)
Chu kì thiên văn của Trái Đất thực sự vẫn chưa chuẩn với 24 giờ. (Ảnh: internet)

Tuy nhiên, các nhà khoa học ước tính hiện độ dài ngày đang dài ra với tốc độ khoảng 1,8 phần nghìn giây/100 năm. Điều này có nghĩa rằng sau khoảng 200 triệu năm nữa, mỗi ngày sẽ dài tới 25 tiếng.

An Phạm - Theo thethaovanhoa.vn | 08/12/2016