Mỗi ngày một việc tốt, tại sao không?

02/09/2015, 06:00 GMT+07:00

Mỗi khi làm việc tốt, chắc chắn bạn sẽ thấy một ngày trôi qua vui vẻ và hạnh phúc hơn!

Mỗi khi làm việc tốt, chắc chắn bạn sẽ thấy một ngày trôi qua vui vẻ và hạnh phúc hơn. Dù là việc nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn với nhiều người. Hãy tận dụng những gì trong khả năng để biến mỗi ngày đều trở thành niềm vui khi làm việc tốt nhé!

 

CTV - Ridi che ti passa (Theo SKCĐ)