[Mlog Sao] Nghệ sĩ Việt tiếc thương đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng

Nghệ sĩ có cơ hội thì đến tận nơi chứng kiến đoàn xe tang, những người ở xa thì theo dõi trên truyền hình. Tất cả đều thể hiện sự tiếc thương.

Ngày Quốc Tang cuối cùng (13/10) đưa linh cữu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, khiến cho nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt vì tiếc thương vị Anh hùng của dân tộc. Rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng hòa vào những người có mặt để chứng kiến đoàn xe tang đưa linh cữu của Người ra sân bay Nội Bài, trở về quê hương của Đại Tướng.


	
	
	
	
	
	
	Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng những hình ảnh trực tiếp trên trang cá nhân, khi linh cữu của Đại Tướng đi qua, rất nhiều người dân đã bật khóc.
	
	
	Trang Trần cũng có mặt tại Hà Nội để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng những hình ảnh trực tiếp trên trang cá nhân, khi linh cữu của Đại Tướng đi qua, rất nhiều người dân đã bật khóc.
	
	
	Trang Trần cũng có mặt tại Hà Nội để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng những hình ảnh trực tiếp trên trang cá nhân, khi linh cữu của Đại Tướng đi qua, rất nhiều người dân đã bật khóc.
	
	
	Trang Trần cũng có mặt tại Hà Nội để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng những hình ảnh trực tiếp trên trang cá nhân, khi linh cữu của Đại Tướng đi qua, rất nhiều người dân đã bật khóc.
	
	
	Trang Trần cũng có mặt tại Hà Nội để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng những hình ảnh trực tiếp trên trang cá nhân, khi linh cữu của Đại Tướng đi qua, rất nhiều người dân đã bật khóc.
	
	
	Trang Trần cũng có mặt tại Hà Nội để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng những hình ảnh trực tiếp trên trang cá nhân, khi linh cữu của Đại Tướng đi qua, rất nhiều người dân đã bật khóc.
	
	
	Trang Trần cũng có mặt tại Hà Nội để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng những hình ảnh trực tiếp trên trang cá nhân, khi linh cữu của Đại Tướng đi qua, rất nhiều người dân đã bật khóc.


Trang Trần cũng có mặt tại Hà Nội để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.


	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy
	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy
	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy
	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy
	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy
	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy
	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy
	Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
	Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
	Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
	Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"
	
	
	Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	
	
	Ca sĩ Khắc Việt
	
	Đinh Mạnh Ninh
	
	
	Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."
	
	
	Mai Phương Thúy Ca sĩ Mỹ Linh cũng liên tục chia sẻ những thông tin, hình ảnh về Lễ tang của Đại tướng.
Với những người ở xa như Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ theo dõi qua truyền hình và đồng tình với câu nói "Và chẳng còn quốc tang nào mà nước mắt hàng triệu triệu người rơi chung nữa..."
Lê Minh nhóm MTV: "Tiễn đưa Người về với Đất Mẹ...Ngọn núi lửa phủ tuyết an giấc nghìn thu"
Tuấn Hưng chia sẻ: "Chúng con yêu Ông, Ông mãi mãi trong trái tim chúng con. Ông yên nghỉ ạ"


Kyo York thể hiện sự tiếc thương và lòng ngưỡng mộ đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp


Ca sĩ Khắc Việt

Đinh Mạnh Ninh


Vân Hugo chia sẻ đầy xúc động: "Người đi, một nửa hồn dân mất...Một nửa hồn kia tưởng niệm người..."


Mai Phương Thúy

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quốc Tang

Sao Việt

Xã hội Tai Nạn Tàu Hỏa 1 giờ trước

Sau gần 1 tiếng tiến hành triển khai các phương án cứu hộ, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an TPHCM đã giải cứu và đưa được nạn nhân ra ngoài để chuyển vào

Sao Đông Seungri 3 giờ trước

Trong lúc có mặt ở sân bay để di chuyển theo lịch trình, người hâm mộ bắt gặp trưởng nhóm Jihyo khóc nức nở.

Sao Đông Sao Hàn 3 giờ trước

Người hâm mộ không khỏi háo hức khi nghe tin nam diễn viên điển trai Ji Chang Wook sẽ sớm xuất ngũ và quay trở lại vào tháng 4 tới.

TV Show Nữ hoàng quyến rũ 4 giờ trước

Tập 2 Nữ Hoàng Quyến Rũ đã lên sóng mang đến cho khán giả không ít những tình huống bất ngờ trong phần loại thí sinh đầu tiên.

Thời trang Thời trang sao 4 giờ trước

Gây sốt mạng xã hội với nhan sắc "lên hương" sau thẩm mỹ, Lương Bằng Quang - Ngân 98 còn đầu tư trang phục xuyệt tông cực xịn xò cho mỗi lần xuất hiện.

Sao Việt Sao Việt 24h 4 giờ trước

H'Hen Niê cho biết những ngày qua cô khá bận rộn với công việc cũng không hề biết có chuyện gì liên quan đến mình.

Thời trang Thời trang sao 4 giờ trước

Mẫu đầm xẻ hai tà cao tận hông đang được các mỹ nhân Việt "lăng xê" rầm rộ, bắt kịp xu hướng, Hồ Ngọc Hà cũng khoe đường cong cực sexy trong mẫu thiết kế này.

Sao Đông Sao Hoa ngữ 5 giờ trước

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Quan Chi Lâm từng là mỹ nhân Hồng Kông khiến bao người phải mê mẩn trong đó có cả Lưu Đức Hoa.

Học đường Tin cộng đồng Tài trợ 5 giờ trước

Đêm bán kết 2 của cuộc thi đã khép lại một cách trọn vẹn và đong đầy cảm xúc với 5 màn trình diễn từ 5 cặp thí sinh với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Xã hội Bộ ảnh ý nghĩa 5 giờ trước

Chẳng hạn: mũi tên của thần Cupid bắn vào người khác thì phát nào trúng phát đấy, chỉ có bắn vào mình là trật thôi.

Sao Việt Sao Việt 24h 5 giờ trước

Sau khi được mọi người xuýt xoa vì trông anh rất giống Tây thì vài ngày sau diện mạo này lại tiếp tục được bàn tán.

Thời trang Thời trang sao 5 giờ trước

Bị nghi ngờ phẫu thuật thẫm mỹ ở tuổi 45, Tô Hữu Bằng khiến dân mạng "rần rần" với nhan sắc khác lạ cùng gu thời trang cũng được "nâng cấp".

Trái ngược với tin đồn phải sống chật vật, ở nhà thuê trước đây, Ngô Khải Hoa iện tại có cuộc sống sung túc.