MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

10/07/2013, 12:00 GMT+07:00

Ngắm nhìn những anh chàng trong nhóm MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave số ra tháng 7/2013.

Ngắm nhìn những anh chàng trong nhóm MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave số ra tháng 7/2013.

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn