Mất ngủ với trò xác sống nhát ma trong thang máy

Nếu có một ngày cửa thang máy mở ra và bạn phát hiện một xác sống đang nằm la liệt máu me đầy mình, bạn có dám bước vào?

Nếu có một ngày cửa thang máy mở ra và bạn phát hiện một xác sống đang nằm la liệt máu me đầy mình, bạn có dám bước vào? Lời khuyên dành cho bạn là hãy dẫn theo ai đó về nhà cùng mình đêm nay.

Xác Sống

Zombie