Mặt lạnh Vs. Mặt hài: Mặt nào bảnh hơn của mỹ nam Hàn?

27/06/2013, 10:00 GMT+07:00

Bạn thấy các mỹ nam của KPop này khi làm mặt lạnh hay cười nhí nhố đáng yêu thì trông bảnh trai hơn?

Bạn thấy các mỹ nam của KPop này khi làm mặt lạnh hay cười nhí nhố đáng yêu thì trông bảnh trai hơn?

CTV - Người Vui Vẻ (Tổng hợp)