Mario biểu diễn Parkour trong đời thật

29/08/2013, 17:00 GMT+07:00

Nếu có một Mario ngoài đời thật, bạn nghĩ anh ấy phải vượt qua những chướng ngại vật như trong game như thế nào. Đích thật, anh ấy phải là một vận động viên parkour đẳng cấp.

Nếu có một Mario ngoài đời thật, bạn nghĩ anh ấy phải vượt qua những chướng ngại vật như trong game như thế nào. Đích thật, anh ấy phải là một vận động viên parkour đẳng cấp.

CTV - Theo YouTube