Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười

03/11/2015, 02:52 GMT+07:00

Đang đi cầu thang mà gặp phải màn dọa như thế này thì chắc chắn bạn sẽ vừa khóc vừa cười mất thôi!

Đang đi cầu thang mà gặp phải màn dọa như thế này thì chắc chắn bạn sẽ vừa khóc vừa cười mất thôi!

Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười

Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười

Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười

 

CTV - Theo SKCĐ