Madonna bị cấm đến rạp vì nhắn tin khi xem phim

15/10/2013, 11:25 GMT+07:00

Biểu tượng lớn của âm nhạc đã bị ông chủ một chuỗi rạp phim cấm cửa vì dám nhắn tin trong lúc xem phim.

Biểu tượng lớn của âm nhạc đã bị ông chủ một chuỗi rạp phim cấm cửa vì dám nhắn tin trong lúc xem phim.

Tuy nhiên vị giám đốc này cũng phải thừa nhận rằng lệnh cấm này thật sự chẳng ảnh hưởng gì đến Maddie cả.