"Lò" tuyển chọn thiên thần của Victoria's Secret

24/11/2014, 16:00 GMT+07:00

Trước khi đêm diễn Victoria's Secret khai màn, những nhà tuyển dụng đã bắt đầu hành trình chọn ra những thiên thần tuyệt vời nhất thế giới.

Trước khi đêm diễn Victoria's Secret khai màn, những nhà tuyển dụng đã bắt đầu hành trình chọn ra những thiên thần tuyệt vời nhất thế giới. 

 

CTV - D.K