Đỉnh 28/03/2017

Tuyến cáp quang biển IA và AAG tiếp tục bị lùi thời gian hoàn thành sửa chữa sang đến tháng 4.

Đỉnh 20/03/2017

Dự kiến cáp Liên Á sẽ được khôi phục hoàn toàn vào ngày 25/3/2017.