Trẻ Tài trợ 15/03/2019

Khai phá tiềm năng hùng biện với Let's Your Voice Be Heard 2019

English Club là một sự kiện thường niên của các bạn học sinh trường THPT Chuyên Đại học Vinh, mong muốn đem lại cho giới trẻ trên phạm vi toàn quốc cuộc thi.