Làm thế nào khi bạn trai có bạn thân xinh như hot girl?

Nếu bạn trai của bạn có một cô bạn thân xinh như hot girl, thì phải làm sao đây?

Nếu bạn trai của bạn có một cô bạn thân xinh như hot girl, thì phải làm sao đây? Bạn có bao giờ lo sợ bạn trai sẽ thay lòng đổi dạ?

CTV - Buzzfeed | 08/11/2014