"Lác mắt" với căn nhà ánh sáng độc đáo

Người chủ của căn nhà này là Nick Thomas 60 tuổi, ông đã cùng con trai làm nên căn nhà ánh sáng này.

Người chủ của căn nhà này là Nick Thomas 60 tuổi, ông đã cùng con trai làm nên căn nhà ánh sáng này.

Biểu diễn ánh sáng

căn nhà ánh sáng