Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

21/09/2013, 08:00 GMT+07:00

Thành viên xinh đẹp Kystal của nhóm F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu chuẩn bị cho ngày Halloween sắp tới trên tạp chí Oh Boy!

Thành viên xinh đẹp Kystal của nhóm nữ F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu chuẩn bị cho ngày Halloween sắp tới trên tạp chí Oh Boy!

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Kystal F(x) cực nhắng với những kiểu hóa trang đáng yêu

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về: baicongtac@yan.vn