Kinh ngạc với thần đồng 16 tháng tuổi

Chỉ mới 16 tháng tuổi nhưng bé con đã hiểu được tất cả những gì bố nói và làm theo yêu cầu của bố một cách chính xác. Hãy cùng xem nhé!

Chỉ mới 16 tháng tuổi nhưng bé con đã hiểu được tất cả những gì bố nói và làm theo yêu cầu của bố một cách chính xác. Hãy cùng xem nhé!

CTV - GEM 106 | 04/03/2015