Kim Go Eun nhầm hit của 2PM và G-Dragon

28/08/2013, 11:01 GMT+07:00

Trong một cuộc phỏng vấn ngay trên bối cảnh chụp ảnh thời trang, Kim Go Eun đã nhầm ca khúc Heartbeat của 2PM và Heartbreaker của G-Dragon.

Trong một cuộc phỏng vấn ngay trên bối cảnh chụp ảnh thời trang, Kim Go Eun đã nhầm ca khúc Heartbeat của 2PMHeartbreaker của G-Dragon.

CTV - BO (theo Dailymotion)