Kì quái quán cà phê mang chủ đề nhà vệ sinh

13/11/2015, 16:30 GMT+07:00

Tại Mat-xcơ-va, Nga, có một quán cà phê lấy ý tưởng khá "nhạy cảm" để phục vụ khách hàng, nguồn cảm hứng ấy chính là... nhà vệ sinh.

Tại Mat-xcơ-va, Nga, có một quán cà phê lấy ý tưởng khá "nhạy cảm" để phục vụ khách hàng, nguồn cảm hứng ấy chính là... nhà vệ sinh. Ở Việt Nam cũng có những quán với hình thức tương tự, các bạn đã thử chưa?

Kì quái quán cà phê mang chủ đề nhà vệ sinh

Kì quái quán cà phê mang chủ đề nhà vệ sinh

Kì quái quán cà phê mang chủ đề nhà vệ sinh