Không thể nhịn cười với màn nhảy đôi trong "đám cưới nhà người ta"

09/08/2015, 15:00 GMT+07:00

Đúng là "đám cưới nhà người ta" có khác. Có ai xem rồi cũng muốn tổ chức đám cưới luôn không nào?

Đúng là "đám cưới nhà người ta" có khác. Có ai xem rồi cũng muốn tổ chức đám cưới luôn không nào?

CTV - Daily Mail (Theo SKCĐ)