Khi trẻ em gặp hoạ vì sự bất cẩn của người lớn

Rơi xuống thang cuốn, cửa kính đè lên người, xe tông... Tuyệt đối cảnh giác khi trông chừng trẻ em vì mối hiểm hoạ luôn rình rập.

Rơi xuống thang cuốn, cửa kính đè lên người, xe tông... Tuyệt đối cảnh giác khi trông chừng trẻ em vì mối hiểm hoạ luôn rình rập.

Thốn tới rốn: thang cuốn nghiền nát cậu bé của... một cậu bé 3 tuổi

Kinh hoàng em bé 2 tuổi rơi từ thang cuốn tầng 2 xuống đất

Trẻ em

Tai nạn

Tai nạn nguy hiểm

người lớn bất cẩn