Đời 10/11/2018

Mỗi phụ nữ đều có một ưu điểm riêng. Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ sẽ có khí chất đặc biệt hơn hết. Dưới đây là những điều một người phụ mạnh mẽ không bao giờ nói.

Mlog 16/06/2017

Giải mã con giáp những nàng xuất hiện ở đâu là cứ như một nụ hồng cuốn hút ở đó với sự kiêu sa và thông minh tỏa hương cùng nhan sắc.