20 năm qua, con người ngày càng ăn nhiều hơn

28/05/2016, 07:00 GMT+07:00

Cuộc sống ngày càng hiện đại đòi hỏi nhu cầu thực phẩm của con người ngày càng cao. Cùng xem khẩu phần thực phẩm thay đổi như thế nào nhé!

Cuộc sống ngày càng hiện đại đòi hỏi nhu cầu thực phẩm của con người ngày càng cao. Cùng xem khẩu phần thực phẩm sau 20 năm thay đổi như thế nào nhé!

Nguồn video: Business Insider

Trong vòng 20 năm, con người ngày càng... ăn nhiều hơn!

Trong vòng 20 năm, con người ngày càng... ăn nhiều hơn!

Trong vòng 20 năm, con người ngày càng... ăn nhiều hơn!

Doll - Theo thegioitre.vn