Katy Perry từng nằm bẹp trên giường suốt 2 tuần sau ly hôn

22/10/2013, 14:30 GMT+07:00

Katy thừa nhận việc chia tay đã tổn thương cô rất nhiều, cô gần như mất hết hy vọng sau khi ly hôn.

Katy thừa nhận rằng việc chia tay đã tổn thương cô rất nhiều và cô gần như mất hết hy vọng sau khi ly hôn. Thậm chí, Katy đã nằm bẹp trên giường suốt 2 tuần sau đó.

CTV - BO (theo Splash News)