Justin Timberlake từng làm nhiều chuyện kinh khủng

22/09/2013, 17:33 GMT+07:00

Các ngôi sao đều có những bí mật trong quá khứ trước khi họ nổi tiếng.

Các ngôi sao đều có những bí mật trong quá khứ trước khi họ nổi tiếng.

Hãy cùng tìm hiểu xem trước khi nổi tiếng họ từng ở với ai, làm gì và có những ước mơ gì nhé.

CTV - BO (theo CelebBuzz)