Mlog 09/11/2017

Một khi tổn thương đủ lớn, vết cắt đủ sâu, đau khổ đủ nhiều, tự khắc chúng ta sẽ học cách lùi lại, chọn khác đi và trân quý chính bản thân mình...