Johnny Depp mời Zayn (1D) về nhà

16/08/2013, 13:37 GMT+07:00

Johnny Depp đã khẳng định thương hiệu ông bố tuyệt vời của mình bằng việc mời về nhà thần tượng của con gái.

Johnny Depp đã khẳng định thương hiệu ông bố tuyệt vời của mình bằng việc mời về nhà thần tượng của con gái.