IQ của Diễm My là bao nhiêu?

29/12/2014, 08:00 GMT+07:00

Với thử thách kiểm tra IQ lần này của Thử tài Sao, bạn nghĩ Diễm My sẽ trả lời được đúng bao nhiêu câu?

Với thử thách kiểm tra IQ lần này của Thử tài Sao, bạn nghĩ Diễm My sẽ trả lời được đúng bao nhiêu câu? 

Các câu hỏi từ đố mẹo đến lắt léo đã làm Diễm My phải vật vã. Chưa kể sau đó, cô còn phải trải qua thử thách biểu lộ các cảm xúc trong một thời gian ngắn. Có vẻ thử thách thứ 2 dễ dàng với cô hơn là các câu IQ khó nhằn.