[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

19/05/2016, 16:11 GMT+07:00

Buổi sáng có nên ăn cam không? Cơm có tốt cho buổi trưa không? Không nên ăn gì vào buổi tối?

Buổi sáng có nên ăn cam không? Cơm có tốt cho buổi trưa không? Không nên ăn gì vào buổi tối?

Ai cũng biết thức ăn đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe, chính vì thế, để có sức khỏe tốt, chúng ta cần ăn đúng loại thức ăn vào đúng thời điểm trong ngày. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về điều đó.

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

[Infographic] Nên và không nên ăn gì vào các thời điểm trong ngày?

(Ảnh: Bright Side)

D.H. - Theo thegioitre.vn