[Infographic] Liệu thế giới có nên đầu tư cho phái yếu?

04/04/2014, 18:00 GMT+07:00

Thay vì đầu tư cho mỏ vàng, mỏ bạc, có khi nào chúng ta nên đầu tư cho phái yếu hay không?

Thay vì đầu tư vào mỏ vàng, mỏ bạc, cả thế giới nên đầu tư cho phái yếu mới phải. Infographic dưới sẽ giải thích cho bạn vì sao.

[Infographic] Liệu thế giới có nên đầu tư cho phái yếu?