Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

06/09/2013, 20:00 GMT+07:00

Hotboy Sonny Hupa cùng người mẫu Evic Phạm biến hóa cực quái qua đủ các thể loại trang phục nhưng cùng mang một sắc hồng cá tính.

Hotboy Sonny Hupa cùng người mẫu Evic Phạm biến hóa cực quái qua đủ các thể loại trang phục nhưng cùng mang một sắc hồng cá tính. Bộ ảnh này cũng do chính Sonny Hupa đảm nhận vai trò stylist và sử dụng trang phục do NTK trẻ tài năng Hà Nhật Tiến.

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Hotboy Sonny Hupa biến hóa cực quái với sắc hồng cá tính

Model: Sonny HuPa - Evic Pham
Photographer: Spirit Tuấn Nguyễn
Stylist: Sonny HuPa
Makeup Artist: Vương Khiêm
Costume: NTK Hà Nhật Tiến