[Hot Video] Sao Việt chúc mừng ra mắt YAN News 21/12/2012

21/12/2012, 12:01 GMT+07:00

Sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến YAN News mừng ngày ra mắt trên toàn quốc.

21/12/2012 không phải là Ngày Tận Thế mà là ngày bắt đầu sự khởi đầu mới của YAN News.

Nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến ngày đặc biệt này của YAN News.

CTV - YanTV