Họp Báo Ra Mắt MV Tìm Lại Tình Yêu - 365 & X5

19/10/2012, 15:43 GMT+07:00

(YAN News) Buổi họp báo đã được tổ chức tại Hard Rock Cafe, Tp HCM vào chiều ngày 12/10/2012

CTV - Myti