Hoàng Thùy hóa thân nữ hoàng băng giá

17/01/2013, 12:00 GMT+07:00

Trong bộ ảnh mới nhất của mình, Hoàng Thùy đã diễn tả thành công vẻ quyến rũ của một nữ hoàng băng giá.

Trong bộ ảnh mới nhất của mình, Hoàng Thùy đã diễn tả thành công vẻ quyến rũ của một nữ hoàng băng giá.


	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".
	Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý". Hoàng Thùy chia sẻ: "Khi bước vào set chụp, từ giai đoạn make up cho đến lúc hoàn thành những shoot ảnh cuối cùng, Thùy và anh Long Phạm cùng nhà thiết kế hầu như không nói tiếng nào với nhau. Tất cả bao vây là sự yên lặng, và chỉ có tiếng máy chụp ảnh lóe lên chớp nhoáng. Tuy nhiên, chính sự tập trungnày mà buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng, Thùy có được những bức hình đẹp và ưng ý".

CTV - Mỹ An (Tổng hợp)