Hồ Ngọc Hà ôm chầm lấy Phạm Hương cảm ơn vì đã không loại thí sinh đội mình

24/07/2016, 07:00 GMT+07:00

Giành quyền chiến thắng và có quyền loại thí sinh đội khác, Phạm Hương đã khiến Hồ Ngọc Hà cảm kích vì không loại thí sinh đội mình.

Giành quyền chiến thắng và có quyền loại thí sinh đội khác, Phạm Hương đã khiến Hồ Ngọc Hà cảm kích vì không loại thí sinh đội mình.

Nguồn video: vtv.vn

 

Doll - Theo vtv.vn