Hồ Binh gây ấn tượng mạnh với tóc trắng

10/05/2013, 08:00 GMT+07:00

Nam diễn viên Hồ Binh vừa xuất hiện với mái tóc trắng gây cảm giác cực lạnh và làm nhiều người phải bất ngờ!

Nam diễn viên Hồ Binh vừa xuất hiện với mái tóc trắng gây cảm giác cực lạnh và làm nhiều người phải bất ngờ!

Hồ Binh gây ấn tượng mạnh với tóc trắng

Hồ Binh gây ấn tượng mạnh với tóc trắng

Hồ Binh gây ấn tượng mạnh với tóc trắng

Hồ Binh gây ấn tượng mạnh với tóc trắng

Hồ Binh gây ấn tượng mạnh với tóc trắng

Hồ Binh gây ấn tượng mạnh với tóc trắng

CTV - Team Giải Trí (Tổng hợp)