Hình xăm nào khiến Harry Styles hối hận?

02/08/2013, 16:30 GMT+07:00

Harry Styles đã sở hữu trên người gần 40 hình xăm khác nhau. Nhưng cuối cùng, anh chàng của One Direction đã thú nhận rất hối hận vì một hình xăm do Ed Sheeran thực hiện.

Harry Styles đã sở hữu trên người gần 40 hình xăm khác nhau. Nhưng cuối cùng, anh chàng của One Direction đã thú nhận rất hối hận vì một hình xăm do Ed Sheeran thực hiện.