"Hết hồn" với trò chơi khăm biến thang máy thành... nhà vệ sinh

10/04/2015, 09:00 GMT+07:00

Bạn thấy sao nếu một ngày nọ bấm cửa thang máy ra và thấy một anh chàng đang ngồi chễm chệ trong đó cùng với một... cái bồn cầu?

Bạn thấy sao nếu một ngày nọ bấm cửa thang máy ra và thấy một anh chàng đang ngồi chễm chệ trong đó cùng với một... cái bồn cầu.

CTV - TwinzTV