Xót xa chú chim rụng hết lông phải mặc "quần áo"

24/02/2017, 02:05 GMT+07:00

Chú chim này bị rụng hết lông khi nó còn rất nhỏ vì một nguyên nhân đáng buồn. Nó bị nhiễm một loại virus, và cũng không còn tổ để sống.

Chú chim này bị rụng hết lông khi nó còn rất nhỏ vì một nguyên nhân đáng buồn. Nó bị nhiễm một loại virus, và cũng không còn tổ để sống. Hãy cùng xem phép màu từ người mẹ mới mang lại cho chú chim Rhea điều gì nhé!