Vì chứng minh lẫn hộ chiếu sắp hết hạn, diễn viên Tiko Tiến Công buộc phải làm gấp giấy tờ trong chuyến công tác làm MC khách mời một gameshow.