Phim Việt 21/01/2019

Bi kịch của phim truyền hình: Thay đổi, hoặc là “chết dở sống dở”

Bi kịch của phim truyền hình sẽ không thể đi đến hồi kết nếu nhà sản xuất không nhìn nhận rõ những rào cản hiện có, tìm ra con đường đi đúng đắn.

X Ðóng