Đỡ Đẻ Trên Tàu

Loạt bài viết về Đỡ Đẻ Trên Tàu - YAN - Your Adventure Now

Em bé được sinh ra trên chuyến tàu Thống Nhất

Dù trên tàu không hành khách nào có chuyên môn về ngành phụ sản, nhưng cuối cùng em bé vẫn được khỏe mạnh ra đời.

Xem thêm