[Happy Birthday] CL(2ne1) 26/02/2013

26/02/2013, 17:33 GMT+07:00

Chúc mừng sinh nhật CL trưởng nhóm của 2ne1 nhé! YAN NEWs chúc CL sẽ thật thành công trong con đường sự nghiệp của mình.

Chúc mừng sinh nhật CL trưởng nhóm của 2ne1 nhé! YAN chúc CL sẽ thật thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Happy Birthday CL!!!

Voiceover: Kodi

Script: Puli

Edit: BinhAn