[Happy Birthday] Bùi Anh Tuấn, Thiên Trang và Thái Trinh (09.09.2013)

09/09/2013, 18:19 GMT+07:00

Chúc mừng sinh nhật của ca sĩ Bùi Anh Tuấn, VJ Thiên Trang và giọng hát dễ thương Thái Trinh.

Chúc mừng sinh nhật của ca sĩ Bùi Anh Tuấn, VJ Thiên Trang và giọng hát dễ thương Thái Trinh.