Hài hước cùng 11 kiểu người sử dụng điện thoại mà bạn thường gặp phải.

Điện thoại thông minh là vật không thể thiếu ngày nay, thế nhưng các đối tượng khác nhau sẽ có cách thì dùng nó khác nhau ra sao nhỉ?

Điện thoại thông minh là vật không thể thiếu ngày nay, thế nhưng các đối tượng khác nhau sẽ có cách thì dùng nó khác nhau ra sao nhỉ?

CTV - TreePotatoes | 05/03/2015