Đôi bạn cấp 2 "ẵm" trọn 150 triệu khiến Trấn Thành khóc òa

01/02/2016, 01:14 GMT+07:00

Công Huy, Chí Kiệt đã "ẵm" trọn 150 triệu đầu tiên trong đêm Gala 3. Giám khảo "òa" khóc vì quá hạnh phúc và khâm phục tài năng của hai bạn.

Công Huy, Chí Kiệt đã "ẵm" trọn 150 triệu đầu tiên trong đêm Gala 3. Giám khảo "òa" khóc vì quá hạnh phúc và khâm phục tài năng của hai bạn.

Theo nguồn: htv.com.vn

Đôi bạn cấp 2

Đôi bạn cấp 2

Đôi bạn cấp 2