Giới trẻ nói gì về hội chứng "check in"?

05/09/2015, 14:47 GMT+07:00

"Check in" đang trở thành trào lưu, sở thích của hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay. Hãy cùng xem các bạn trẻ nói gì về điều này!

"Check in" đang trở thành trào lưu, sở thích của hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay. Hãy cùng xem các bạn trẻ nói gì về điều này!