G-Dragon khoe tài uốn dẻo không thua kém thành viên nhóm nhạc nữ

18/01/2016, 17:00 GMT+07:00

Trong hậu trường Made Tour vừa qua, G-Dragon đã trổ tài uốn chân cực dẻo khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Trong hậu trường Made Tour vừa qua, G-Dragon đã trổ tài uốn chân cực dẻo khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Nguồn: Gia đình của Còi Hâm

G-Dragon khoe tài uốn dẻo không thua kém thành viên nhóm nhạc nữ

G-Dragon khoe tài uốn dẻo không thua kém thành viên nhóm nhạc nữ

G-Dragon khoe tài uốn dẻo không thua kém thành viên nhóm nhạc nữ