Fans việt nhảy Flashmob chào mừng Kim Jae Joong

02/11/2012, 12:46 GMT+07:00

Chiều ngày 28/10 hơn 500 bạn trẻ đã tập trung tại công viên Tao Đàn nhảy flashmob chào mừng sự kiện Jae Joong đến Việt Nam.

CTV - YAN News