Video xem thêm: Dàn diễn viên "Đội đặc nhiệm nhà C21" sau 17 năm: Ngày ấy - Bây giờ